Požadavky na efektivní filtraci

Přestože v mnoha zemích po celém světe existují nejrůznější zákony a nařízení zabývající se otázkou ochrany zdraví zaměstnanců a kvalitou ovzduší na pracovištích, mnoho pracovníků stále denně pracuje ve zdraví škodlivém prostředí.

Trocha matematiky

Většina dospělých se v klidovém stavu nadechne 12–20krát za minutu. To se rovná 17 280 až 28 800 nádechům za den, v průměru tedy 23 040. Pokud vydělíme číslem 24, dostaneme se na hodnotu 960 nádechů za hodinu. Běžná pracovní doba je 8 hodin, z čehož se dá odvodit, že zaměstnanci pracující ve znečištěném prostředí se denně nadechnou kontaminovaného vzduchu až 7 680krát!

Co může udělat zaměstnavatel, aby se riziko snížilo?

Existuje několik možností, jak může zaměstnavatel chránit své zaměstnance proti nebezpečným aerosolům:

  • Zhodnotit rizika a rozhodnout, jaká opatření je potřeba provést
  • Zabránit výskytu škodlivých částic
  • Zajistit dodržování kontrolních opatření
  • Monitorovat kvalitu vzduchu


Sledujte váš odlučovač olejové mlhy Filtermist pomocí nové a vylepšené technologie F Monitor. F Monitor 2 a 2+ značky Filtermist používá celosvětově uznávaný systém semaforů s barevnými výstražnými světly, který varuje provozovatele stroje, když je třeba provést servis odlučovače.

Zjistit více

Nyní s funkcí Bluetooth pro připojení požadované aplikace

F Monitor 2 a 2+ společnosti Filtermist vás okamžitě informuje o případných problémech s odsávacím systémem nebo o případné nutnosti servisního zásahu.