Předpisy a nařízení v odvětví

Předpisy týkající se olejových aerosolů v ovzduší se v každé zemi liší, téměř všechny země ale mají určitá nařízení pro ochranu zdraví zaměstnanců na pracovištích. V České republice stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci zákon 361/2007 Sb., který z hlediska koncentrací olejových a emulzních aerosolů stanovuje (mimo jiné) parametr PEL (přípustný expoziční limit) na hodnotu 5 mg/m3. Ve většině evropských zemí se ovšem tato hodnota pohybuje okolo 1 mg/m3 a méně.“

Filtermist napomáhá výrobcům obráběcích strojů chránit zaměstnance před výskytem olejové a emulzní mlhoviny

Hodnota světové produkce obráběcích strojů odpovídá v současnosti 84 miliardám dolarů*. Obráběcí stroje jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí celé řady sektorů, včetně zdravotnictví, elektroniky, vlakové a automobilové dopravy či armády.

Během soustružení, broušení, řezání i frézování se používají nejrůznější chladicí kapaliny, zahrnující olejové emulze nebo čistý olej. V kombinaci s vysokými rychlostmi a vysokým tlakem tak vznikají částice olejové a emulzní mlhoviny, které představují obrovské zdravotní riziko pro zaměstnance. Vdechování těchto částic má za následek nejrůznější potíže dýchacího ústrojí, proto je důležité aerosoly z ovzduší efektivně odsávat a filtrovat.

V sekci Výrobci obráběcích strojů naleznete novinky o některých z našich dlouhodobých obchodních partnerů.