Předpisy a nařízení v odvětví

BS 8887-1:2006Design pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování na konci životnosti (MADE). .

Filtermist napomáhá udržovat na pracovištích čistý vzduch a zvyšovat produktivitu.

Výrobní procesy jako broušení, řezání, frézování, soustružení či průmyslové mytí obrobků generují částice olejové a emulzní mlhoviny a ovlivňují tak kvalitu ovzduší na pracovištích.

Zatímco větší částice, jako například prach, jsou zachyceny v nosní či ústní dutině, jemnější částice projdou přes lidské obranné mechanismy až do dýchacího ústrojí či krevního oběhu. Moderní stroje generují díky vyšším rychlostem a tlakům stále menší částice aerosolů, se kterými si poradí jen pokročilejší filtrační systémy.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala, že přes 65 milionů lidí trpí chronickými dýchacími obtížemi, na jejichž následky zemře ročně 3 miliony lidí. Jedná se tak o třetí nejčastější příčinu smrti na světě.

Míru vystavení škodlivým částicím je možné významně zredukovat použitím efektivního systému odsávání.