Předpisy a nařízení v odvětví

ISO/TC 20 Letectví a kosmonautika

Pro letecký průmysl platí velmi přísné kvalitativní normy diktované technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO/TC 20). Tato organizace je zodpovědná za tvorbu a udržování standardů v letectví. ISO/TC20 vytvořilo již přes 600 standardů pro výrobu letadel a kosmických zařízení.

Díky jednotkám Filtermist mají výrobci jistotu, že splňují ty nejvyšší standardy ve svém odvětví.

Při typických výrobních procesech v leteckém průmyslu dochází vlivem chlazení ke vzniku škodlivých látek olejové a emulzní mlhoviny, olejového kouře, páry a prachu.

Pokud nejsou tyto částice v ovzduší nijak filtrovány, mohou mít velmi negativní vliv na mnoho podnikových oblastí. Je dokázáno, že zaměstnanci pracující v prostředí, kde je vysoká koncentrace olejových a emulzních aerosolů v ovzduší, trpí nejrůznějšími zdravotními obtížemi, zahrnujícími astma, kožní problémy, onemocnění jater nebo dokonce rakovinu. Aerosoly v hale navíc ulpívají na zařízeních či podlaze a mohou tak způsobit poruchy strojů a celkově snižovat produktivitu, nehledě na náklady spojené s nedodržením bezpečnostních a hygienických norem.

Jednotky Filtermist jsou v letectví využívány některými z předních světových výrobců k separaci olejových a emulzních aerosolů, kouře a páry na pracovištích. Odlučovače také pracují v prostředích, kde se hojně využívá Skydrol (protipožární letecká hydraulická kapalina) a až doposud nebyly zaznamenány žádné komplikace.