Předpisy a nařízení v odvětví

IATF 16949:2016 Specifikace systému managementu kvality

Efektivní odsávání olejových a emulzních aerosolů vznikajících při výrobě automobilů a jejich částí napomáhá organizacím udržovat kvalitu výrobků a být tak v souladu s technickou specifikací IATF 16949. Odsávání teplého vzduchu z kabiny obráběcího stroje může navíc zabraňovat nárustu teploty v hale a snížit tak případné nepřesnosti obrobků.

Spolupráce s firmou Filtermist Vám může pomoci splňovat požadavky na management kvality