Předpisy a nařízení v odvětví

ISO13485:2016Zdravotnické přístroje – management kvality

Pro výrobu zdravotnických přístrojů existuje mnoho předpisů. Norma ISO 13485 se zabývá managementem kvality specifickým pro toto odvětví a rozšiřuje normu ISO 9001 o další kontrolu kvality, transparentnost a řízení rizik.

Filtermist pomáhá zajišťovat co nejčistší pracoviště

Výroba zdravotnických zařízení zahrnuje širokou škálu produktů od ortopedických a stomatologických nástrojů a technologií, až po diagnostické přístroje či přístroje pro krevní transfuzi a ultrazvuky.

V odvětví existuje celá řada výrobních procesů, které představují riziko nejen pro zdraví pracovníků, ale ovlivňují i kvalitu produktů a produktivitu.

Filtermist poskytuje řadu produktů a služeb předním výrobcům zdravotnických zařízení a napomáhá jim udržovat čisté a produktivní pracovní prostředí.

Výroba zdravotnických přístrojů – aplikace

Všechny aplikace