Požadavky na efektivní filtraci

Přestože v mnoha zemích po celém světe existují nejrůznější zákony a nařízení zabývající se otázkou ochrany zdraví zaměstnanců a kvalitou ovzduší na pracovištích, mnoho pracovníků stále denně pracuje ve zdraví škodlivém prostředí.

Trocha matematiky

Většina dospělých se v klidovém stavu nadechne 12–20krát za minutu. To se rovná 17 280 až 28 800 nádechům za den, v průměru tedy 23 040. Pokud vydělíme číslem 24, dostaneme se na hodnotu 960 nádechů za hodinu. Běžná pracovní doba je 8 hodin, z čehož se dá odvodit, že zaměstnanci pracující ve znečištěném prostředí se denně nadechnou kontaminovaného vzduchu až 7 680krát!

Co může udělat zaměstnavatel, aby se riziko snížilo?

Existuje několik možností, jak může zaměstnavatel chránit své zaměstnance proti nebezpečným aerosolům:

  • Zhodnotit rizika a rozhodnout, jaká opatření je potřeba provést
  • Zabránit výskytu škodlivých částic
  • Zajistit dodržování kontrolních opatření
  • Monitorovat kvalitu vzduchu

F Monitor

Monitorovací systém firmy Filtermist informuje pomocí barevné stupnice obsluhu strojů, že je potřeba provést servisní zásah, nebo že došlo k zablokování filtru.

Díky monitorovacímu systému víte okamžitě, že je něco v nepořádku se systémem odsávání, nebo že je vyžadována pravidelná údržba.