F Monitor

Monitorovací systém firmy Filtermist informuje pomocí barevné stupnice obsluhu strojů, že je potřeba provést servisní zásah, nebo že došlo k zablokování filtru.

Díky monitorovacímu systému víte okamžitě, že je něco v nepořádku se systémem odsávání, nebo že je vyžadována pravidelná údržba.