1969

Založena ve městě Bridgnorth, Shropshire, Velká Británie

5

Sídlo v pěti zemích

60

zemí s lokálním distributorem

Čistší, bezpečnější, produktivnější pracoviště

Společnost Filtermist byla založena v roce 1969 a jejím cílem je zajišťovat čistší, bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí po celém světě. Firma, která je součástí švédského koncernu Absolent Group, se zabývá výrobou a instalací filtračních systémů, jejich servisem a testováním kvality ovzduší. Dále Filtermist nabízí na území Velké Británie celou řadu filtračního příslušenství a produkty pro řízení chladicích kapalin.

Spolupráce s předními světovými výrobci

Hlavním zaměřením společnosti Filtermist je výroba kompaktních, tichých a účinných odlučovačů olejové a emulzní mlhoviny, které jsou v provozu ve více než 60 zemích světa.

Standardy

Filtermist disponuje certifikací ISO9001:2015 a ISO14001:2015, produkty mají označení CE.

Všechny jednotky Filtermist jsou v souladu se zněním zákona EU Machinery Directive 2006/42/EC (a BS EN ISO 12100-1 & 2), RoHS Directive 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances – nařízení o omezení o užívání některých nebezpečných látek), a společnost dále splňuje požadavky REACH (Registration, Evaluation & Authorisation of Chemicals) EC No. 1907/2006

Komplexní služby na klíč

Filtermist nabízí kromě odlučovačů olejové a emulzní mlhoviny také produkty pro filtraci kouře a prachu a je distributorem sesterské společnosti Absolent AB na území Velké Británie.

Řešení na klíč zahrnují technickou specifikaci, návrh systému, dodání a montáž zařízení, uvedení do provozu a následný servis jak pro lokální jednotky, tak centrální systémy.

Safe Contractor Approved

Kvalifikovaní technici zajišťují pravidelnou údržbu, měření koncentrací a monitorování kvality ovzduší. Filtermist je akreditován jako SafeContractor díky vysoké úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví.

Divize Direct Filtration nabízí celou řadu příslušenství pro řízení chladicích kapalin a filtrační materiály. Ve Velké Británii má Filtermist šest dceřiných společností – Cades Ltd, Dustcheck Ltd, DCS Limited, Ecogate Ltd, Gallito Ltd a Multi-Fan Systems Ltd, a je dále zodpovědná za sesterskou firmu v Německu Bristol T&G International GmbH.